POS 收銀系統

4 products found

pos
80mm熱感式出單機
內建自動裁刀,廚房廚印專用
$ 7500  元
POs
57mm熱感式出單機
高速清晰列印,具鋒利齒刀
$ 4000  元
pos
熱感式不黏膠貼紙機
簡單裝紙,輕鬆撕紙,不黏膠
$ 7500  元
pos
高檔收銀機錢櫃
具紙鈔投入孔,三段式安全鎖
$ 2500  元